Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

Θάλεια Δραγώνα: «…παραγνώριση της Πομακοφωνίας…» …και αναγνώριση των «καλών και συμφερόντων»

Στο προηγούμενο φύλλο, ελλείψει χώρου, δεν σχολιάσαμε την ανακοίνωση της κας Θάλειας Δραγώνα, με αφορμή συνέδριο στην Κομοτηνή της 22-25 Νοεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των μειονοτικών ρυθμίσεων στη Θράκη.

Στην ανακοίνωσή της η κα Δραγώνα, αναφέρεται σε παραλληλίες μεταξύ μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη «που κατά κανόνα δεν τις σκεφτόμαστε. Για παράδειγμα τίθεται συχνά και δικαιολογημένα η παραγνώριση της πομακοφωνίας των Πομάκων μαθητών και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο μειονοτικό σχολείο…».

Αφού, λοιπόν, η κα Δραγώνα δέχεται ως δικαιολογημένες τις αιτιάσεις για την παραγνώριση της πομακοφωνίας των Πομάκων μαθητών γιατί δεν κάνει κάτι γι αυτό; Τη Θράκη την ταυτίζει στη συνείδησή της μόνο με την τουρκοφωνία; Είναι κάποιο είδος επιλεκτικής πολυπολιτισμικότητας η οποία προωθείται στα ελληνικά πανεπιστήμια και την οποία εμείς οι βουκόλοι Πομάκοι, δεν αντιλαμβανόμαστε;

Τι την εμποδίζει άραγε; Μήπως τυχόν προσωπικές της ιδεολογικές αγκυλώσεις, μήπως τοπικές συμμαχίες με τουρκόφωνους ή μήπως τα στενά οικονομικά συμφέροντα των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε βάρος μας στη Θράκη; Μήπως η αναγνώριση εκ μέρους της, της πομακοφωνίας θα έχει υψηλό (πάσης μορφής και περιεχομένου) κόστος στις σχέσεις της με την τουρκοπροσκυνημένη τουρκόφωνη και ελληνόφωνη ελίτ της περιοχής;

Κυρία Θάλεια, θέλει ήθος, αρετή και επιστημονική τόλμη η διατύπωση της αλήθειας…

Τεύχος 71, Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014

Κατηγορία: