Πομακικά άρθρα

ΣΒΟΡΣΣΙ ΤΫΤΫΥΝΕΤ!

     Μόζζε ντα σι πόμνετε κόλτσσισς σι με πίσβαλι να γκαζέτασα νάσσε ζα τϋτϋνες ι ζα ζζένε γκου ράμπουτετ τιουτιούνες. Όλου ουτ αϊσός γκαζέτα μόζζιμε ντα κάϊζζιμε ζα νάσσισε ράμπουτι ι όλου ουτ αϊσός γκαζέτα μόζζε ντα σα τσσούγιε χούμπεβε νάσσες γκλάς. Φσέ ριούκαμε ντα στάνε νιάκνα ζα ζζέσε ινσάν ράμπουτετ τϋτϋν. Φσέ σα ουρουσστίσβαχμε σας αϊσός ράμπουτα, ζα ντα σα προυμενιότ μούφκα ράμπουτισε πο ναχ χούμπαβου. Ζα γιεννό γκουντίνα βότρε αλά, προυμενίσα σίτσσκουτου. Βρίτ ράμπουτισε ζα τϋτϋνες στάναχα γιατσε χούμπαβι.
Κατηγορία: 

ΚΟΥΜΑΡΑ: ΓΙΕΝΝΟ ΓΙΑΤΣΕ ΠΑΡΑΤΙΚΑ ΡΑΜΠΟΥΤΑ.

     Ίμα μλόγκου γκουντίνι αϊσιά γκλιόνταμε μλόγκου ράμπουτι ντα σα προυμένετ. Γιεννί να χούμπαβου, ντρούγκι πο να παράτικου. Νέμα ζακακνά ντα σα ουρουσστίσβαμε σας χούμπαβινε ράμπουτι αλά σας κρίβινε ι παράτικινε. Γιεννό ουτ αϊσές παράτικι ι κρίβι ράμπουτι γιε ι κουμάρανα.
Κατηγορία: 

ΒΟΡΝΑΧΑ ΣΑ ΧΑΤΖΖΊΓΙΕΤΕ - H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΑΤΖΗΔΩΝ

     Βρίτ νάσσισε ινσάν, μϋσλϋμάνεσε, ίσστατ να ζζβόταν να γιεννόςς ντα ίντατ να χάτσς. Αϊσβά. αλά γιε νε κουλάϊ ζα βρίτεχ. Ζα ντα ίντε μπουννό να χάτσς, τριάβα ντα γιε νάϊ ναπρές χούμπαφ ι πράφ μϋσλϋμάνιν, ντα ίμα μούφκα μάλ ι παρί. Ντα στόρι νιγιέτ ι αγκά σι ίμα όνμπεσς – γιρμί ντένε ντου Κουρμπάν Μπαϊράμ χόντετ να χάτσς. Αϊσόβα γκουντίνα ιμιά μλόγκου χατζζίγιε ουτ βρίτ σελάσα. Αγκά σα πουμνότ όνμπεσς – γιρμί ντένε ουτ Κουρμπάν Μπαϊράμ, χατζζίγιενε σα βράσστατ ναχ σελάνασι ι βρίτ μϋσλϋμάντσκες ινσάν ζαφάτατ ντα γκι ουμπιχάντετ. Χατζζίγιενε μι ραζντάβατ ζεμζέμ, χουρμί ι ντρούγκι ράμπουτι.
Κατηγορία: 

ΓΙΕΖΖΙΚΕΤΝΙ ΓΙΕ ΚΟΡΕΝΕΤ

    ΓΙΕΖΖΙΚΕΤΝΙ ΓΙΕ ΚΟΡΕΝΕΤ        Νε φαφ αϊσές ντένε γιάτσεσμε σα ζαγάλιλι. Ότι βριτ ιντσάνατ ουτπρέςς ιζλίζατ ζα νασσές γιεζζίκ. Ας αϊ συ τάχνου ουτ πρεςς ιζλίζαχανια σαμίσι πρικάζαχα ότι ιμα αϊσί γιεζζίκ. Γιάτσε στάρου ι σας γκουλιάμι κόρενε. Ότι ίσστατ ντα σα ζαμπράβι αμα ταϊ ουτ μούρφκα σα να ζαμπράβε.      Νάσσετ γιεζζίκ γιε μλόγκου πο στάρου ουτ τένετ ντετ νέσκα ίσστατ σας νέγκου ντα ντούμιμε ντα πίσβαμε ι ντα πεγιέμε.
Κατηγορία: 

Εχρένεσε - Εμείς οι Εχρέν

  Νε, «Εχρένεσε» σμε γιαντίν μιλέτ ι ζουβέμε που Ροδόπτσκισε μεστά ουτ νάϊ στάριτε βρέμε. Ίμαμε σι νάσατα βέρα (μουσλουμάνε) νάσιτε αντέτβεχί νάσουτου ρασπράβενιε. Νεσμέ τούζεσνι βαφ νάσες μεβλεκέτ, ίμαμε ράζμπουρ ζα σίτσκουτου πουζνάβαμε ι ουκαμπουλάβαμε σίτσκουτου ζότου για χούμπαβου ι βαρβί νατπρές. Ίμαμε στάρι κόρενιε ι νεσμέ νεντόϊντενι. Νεσμέ νάϊ στάριτε φαφ Τράκιε. Για κάκτου γιαντίν τσουλάκ Πομάκ, μόζαμ ντα κάζεμ, κάκνου σαμ μίσλιλ ουτ μόγιου ζουβάνγιε ι ουτ βότρεσνιμ. Νε σαμ πολ ι νι ζνάγιεμ κακνά βίκα ιστορίανα. Κάκνου για μπελί νάσιτε λιούντγιε, φσε σα μπίλι λέτβι ντούσι να σάκο
Κατηγορία: 

ΝΑΣΤΕ ΠΟΜΑΤΣΚΙ ΣΕΛΑ - ΣΜΙΓΑΔΑ ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

           Το χωριό ΣμιγάδαΣμιγαδάϊα αινο χούμποβου σέλου ουτ Πουμάτσκιτε σελά Οργάνης ντου σελά ουστάναλι σαλτ 100 χάνε ντρούγιτε.

Βριτ σα σλελι να σέλου Βάκο ι ακο βαρβί αϊσεϊ. Σε στάνε αυτιν ουκουλέμου σελού Πομάτσκου ινσάνετε ραμπότετ τιουτουν.Ιυτρουκ κανατσι ταυτέτ. Ιτάρξετ ξατεχά. Ξα τουτουνέτ ιμά μλόγκου προμπλέμα ι μπλετατ μπουτουελου ατ προμπλεμετά ουτ κουντινά να κουντινά. Βριτ βαρβέτ να Χολαντά ντα ραμπουτατ αφ μπαχτσέτα βαυβέτ ι να βαπορετά ντετ ουστάνβατ πο αϊτουστ ραμπουτετ φαφ φαβρίκι ι πραϊετ ι ουσταλικ ντετ ουστανβατ αφ Βάκο σαυτετ τουτούν.

Κατηγορία: 

ΝΑΣΤΕ ΠΟΥΜΑΤΣΚΙ ΣΕΛΑ - Άνω Βυρσίνη, Ν. Ροδόπης

Τάρβαμου ου παρβιάτ κιτάπ ι σε κάζβα ζα νάστε σέλα ι ζαζνάϊατ κακβό στάνβα που νάστε χούμπαβι σέλα ι ντα ζνάϊατ προμπλέματα να πουμάτσκιτε σελά. Ι ντα τσούγιατ νομαρχιζάτ ι να μπελεντιέτα μουντούρατ ι ντα ναγκουντάτ προμπλέμετε.

             Άνω Βυρσίνη, Ν. Ροδόπης
 
Άνω ΒυρσίνηΟυτ καϊ χ ο υ μ π α δ ι τ ’ ε σελά να Ροδόπι για ι Άνω Βυρσίνη ι σδιρζανάγια να κοινότητα Οργάνης. Ι ντράγκι 8 σελά σα σβαρζανί πουμάτσκι σελά να κοινότητα Οργάνη: Κάτω Βυρσίνη , Μυρτίσκη, Καλύβια, Σμιγάδα, Κύμη, Εσοχή, Άνω Κάρδαμος, Κάτω Κάρδαμος. Ι μλόγκου Πουμάτσι σλιζάτ να σέλου Δρανιά ι να σέλου Οργάνη σα πο μάρφκα Πουμάτσιτε.
 
Κατηγορία: 

ΝΑΣΤΕ ΠΟΥΜΑΤΣΚΙ ΣΕΛΑ Μυρτίσκη (Μουσόβου) να Ν. Ροδόπη

Ι Μυρτίσκη (Μουσάοβο) ϊα ενό σέλου να μπελεντιάτα Οργάνη ι ταμ τζιβάτ γκόρε ντολ 110 νουφούζα.
 
Μυρτίσκη - ΜουσάοβοΙ κάκτουϊα να βρίτ σελάτα να μπαλκάνατ σέκακβητε ράμπουτι σα ντα ραμπούτετ να νιβιτέ κάκτουϊα τουτούνας. Σαντέτ ι πατάτες Αράπκα τσέντσα όρεχι ζμπίρατ σάντε γιάζινσκιτε μεσετσίνι μότσε ντα βίντις σέλσκι ουτ Μυρσίνη πουρντάβατ σι σαμί που πατηστάτα να κασαμπίτε να Κομοτηνή να Σάπες ι Αλεξανδρούπολη πουστάδατνι ίματ κράβι κόζι όφτσε. Που κίσινατ χάνετ ντα βίνβατ. Ινσάνατ να μπαλκάνσκιτε σελά να ισπάντατ μλόγκου παρί να γουντίνατα. Ουτ 500 δό 3000 ευρώ να γουντίνατα.
Κατηγορία: 
Εγγραφή στο Πομακικά άρθρα