Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

Τερλίκια - Τερλέτσι

Πομακικό Μουσείο: Πομακικά τερλίκια από Ροδόπη και Ξάνθη

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία: