Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

Πομάκοι μιλούν για το "Μόμτσκι Κάμεν"

Πομάκοι μιλάνε για το "Μόμτσκι Κάμεν", το Πομακικό Ζάλογγο. Τον καιρό της Οθωμανικής κατάκτησης πολλές Πομακοπούλες προτίμησαν να πέσουν στο γκρεμό παρά να τις πιάσουν οι Οθωμανοί και να τις ατιμάσουν. Οι "Βράχοι των Κοριτσιών" υπάρχουν σε όλη την ορεινή ελληνική και βουλγαρική Ροδόπη.