Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

Σημαντική πρωτοβουλία στο χώρο των γραμμάτων Διαγωνισμός πεζογραφήματος

Το «Κέντρο Πομακικών Ερευνών» και η εφημερίδα «Ζαγάλισα», ανακοινώνουν την εκπόνηση διαγωνισμού πεζογραφήματος με θέμα «Οι Πομάκοι της Θράκης». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε συγγραφείς άνω των 18 ετών και εκπονείται σε μια προσπάθεια ανάδειξης της πομακικής ιδιαιτερότητας. Το πεζογράφημα μπορεί να είναι πραγματικό στην περιγραφή ή φανταστικό στη σύλληψη του (διήγημα ή μυθιστόρημα) με ελεύθερο τίτλο επιλογής έχοντας πάντα ως θέμα τα ήθη και τα έθιμα, την κοινωνική ζωή ή τα προβλήματα των Πομάκων.

Όροι συμμετοχής:

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν άτομα άνω των 18 ετών

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει μέχρι δύο (2) πεζογραφήματα

Τα πεζογραφήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα αποκλειστικά στα ελληνικά ή στα πομακικά (με το πρώτο πομακικό αλφάβητο (ελληνικοί χαρακτήρες με κατάλληλα σύμβολα) που καθιερώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή του Αναγνωστικού της Α΄ Δημοτικού).

Τα πεζογραφήματα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, αδημοσίευτα και να μην έχουν διακριθεί σε άλλον διαγωνισμό

Κάθε πεζογράφημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 20 σελίδες

Πεζογραφήματα με κομματικό, προπαγανδιστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο αποκλείονται

Τα πεζογραφήματα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε σελίδες μιας όψεως με γραμματοσειρά Times New Roman14 pt και να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα

Τα πεζογραφήματα θα πρέπει να φέρουν στο κάτω μέρος της τελευταίας σελίδας ΜΟΝΟΝ το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ΟΧΙ το πραγματικό του όνομα ή άλλα στοιχεία του συγγραφέα

Τα πεζογραφήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν σφραγισμένα μέσα σε φάκελο ικανού μεγέθους ο οποίος απ’ έξω θα γράφει ΜΟΝΟΝ το ψευδώνυμο του συγγραφέα και την διεύθυνση του Κέντρου Πομακικών Ερευνών. Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο θα περιέχεται και ένας ακόμη (μικρότερος) σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος απ’ έξω θα γράφει μόνον το ψευδώνυμο του συγγραφέα και μέσα του θα περιέχει τα πραγματικά στοιχεία, ήτοι :

α) Ονοματεπώνυμο

β) Ηλικία

γ) Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας

δ) Ταχυδρομική διεύθυνση

ε) Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Τα πεζογραφήματα θα πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι και τις 30 Απριλίου 2018 (σφραγίδα ΕΛ.ΤΑ.) με την ένδειξη: «Για τον Διαγωνισμό Πομακικού Πεζογραφήματος». Ταχυδρομική Διέυθυνση: Εφημ. Ζαγάλισα, Τ.Θ. 1289, 691 00 ΘΡΥΛΟΡΙΟ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τα πεζογραφήματα θα κριθούν από επιτροπή, τα μέλη της οποίας διακρίνονται στο χώρο τους. Τα ονόματα των κριτών θα ανακοινωθούν μαζί με την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Θα υπάρξει ξεχωριστή βράβευση τόσο για τα διακριθέντα διηγήματα όσο για τα επιλεγμένα μυθιστορήματα.

Οι συμμετέχοντες συγγραφείς θα λάβουν όλοι αναμνηστικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και όσοι διακριθούν θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα πεζογραφήματα που θα διακριθούν θα δημοσιευθούν σε ειδικό ένθετο της εφημ. ΖΑΓΑΛΙΣΑ.

Περισσότερες πληροφορίες συμμετοχής θα αναρτηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «Ζαγάλισα» στο: www.zagalisa.gr

Σημειώνουμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί και διαγωνισμός ποίησης με την ίδια θεματολογία.

Τεύχος 92-93, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Κατηγορία: