Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

ΣΒΟΡΣΣΙ ΤΫΤΫΥΝΕΤ!

     Μόζζε ντα σι πόμνετε κόλτσσισς σι με πίσβαλι να γκαζέτασα νάσσε ζα τϋτϋνες ι ζα ζζένε γκου ράμπουτετ τιουτιούνες. Όλου ουτ αϊσός γκαζέτα μόζζιμε ντα κάϊζζιμε ζα νάσσισε ράμπουτι ι όλου ουτ αϊσός γκαζέτα μόζζε ντα σα τσσούγιε χούμπεβε νάσσες γκλάς. Φσέ ριούκαμε ντα στάνε νιάκνα ζα ζζέσε ινσάν ράμπουτετ τϋτϋν. Φσέ σα ουρουσστίσβαχμε σας αϊσός ράμπουτα, ζα ντα σα προυμενιότ μούφκα ράμπουτισε πο ναχ χούμπαβου. Ζα γιεννό γκουντίνα βότρε αλά, προυμενίσα σίτσσκουτου. Βρίτ ράμπουτισε ζα τϋτϋνες στάναχα γιατσε χούμπαβι.       Νιμότε μπόρζα, νιμότε σα σέτα κρίβε. Χϋκϋμέτες, αγκά ντα πουμόγκνε, ζζέσεμ ράμπουτετ τϋτϋν, αμ σβόρσσι χεπτέν τϋτϋνετ. Ντα νέμα ντου χίτσς τϋτϋν. Ινσάνας, τσσάκαχα ντα προυντάβατ τϋτϋνες που αλτϊ εβρό, τέ γκου ισστιάχα ζα γιεννό εβρό. Γιεννί ινσάν, να σόνατ γκου ντάνταχα ι που σεκσέν λεπτά. Νι στίγκα τα σα ράμπουτιλλι τσιάλα γκουντίνα ι αγκά ντα ισκάρατ νιάκνα ζα ντα πρικάρβατ, τριάβα ι ντα πλάτατ ότι σα ράμπουτιλλι. Βρίτ σα σέτιχα κακνά σσε στάνε, ουστάβιχα σι χανέτε, ντετίτε ι κόσστετε ι ουτίνταχα ναχ Αλαμάνγιε ντα νάϊντατ νιάκβα ράμπουτα. Αϊτάμ σα ουγκάντα νάσσισεμ ινσάν. Φαφ πραχόν ι φαφ ραζζντόνα, ζα ντα μόγκατ ντα πρικάρατ. Αϊσβά όλου μόζζε να στόρι νάσσες χϋκϋμέτ ζα νάμ.      Νέ ζνάγιμε όλου ντα μιάταμε ιντιχάπ. Ντα μα λόζζετ, ντα μι σα σμιότ ι νέ ντα μι μιάταμε. Ράζμπουντιτε σα!!! Νιμότε σα ουστάβε ντα βα πράβετ κακνάνου ίσστατ. Βίντεϊτε κακνά στάνα σας τϋτϋνες. Ζαγκουμπίχα γκου βότρε φαφ γιεννό γκουντίνα, κάκνου γιεννό μαγκέσσνιτσα. Κάκ ζαγκούμπε γιεννό πίλε; Αϊνί ι χϋκϋμέτες. Ζα κακνάνου ρϋκασς, κακνάνου ίσστισς, τέ τι γκου ζαγκουμιότ γιάτσε μπόρζζου, χίτσς ντα γκου νέμα. Ντα νέμα ζα κακνά ντα ρϋκαμε ι ζα κακνά ντα σα κάραμε. Ι αϊνί, βρίτ σα ουμαλτσσότι σίτσσκουσου γιε γιάτσε πράβου ι βαρβί γιάτσε χούμπεβε. Λι γκιό γιε νέ μπίβαλου. Ουτ αϊτούς νατάτακ πο χούμπεβε νέμα. Στράχ γκι γιε βίκατ, αϊτάμ φαφ Άτινα, γιόντρινε ι γκουλιάμινε γκλάβι, γκιό κου μι νταντότ νιάκνα ουτ βρίτ κακνάσου ίσστιμε σσε ναβντίγκνιμε γκλαβίσε ι σσε ίσστιμε ντα σι στόριμε ντρούκ χϋκϋμέτ. Βίντεϊτε κακνά μόζζε ντα σα πουτσσούντι γιεντίν τσσούλιάκ αγκά νέμα ράμπουτα. Ντρούκ χϋκϋμέτ βίκα!      Τέ αγκά κραντότ, αγκά πλετότ, αγκά σκρίβατ ι αγκά πράβετ κακνάνου ίσστατ, νίκουτρο νι ντούμι. Νέ μόζζιμε αλά, ντα σα προυμενίμε, μόζζιμε ντα προυμενίμε ι ιντιχάπας. Ντα σα ναουτσσίμε ντα μιάταμε ίνακ. Όλου αϊσβά μόζζε ντα γκι ουμπουλί. Βίντεϊτε ι πότσσουντιτε σα κακνά σσε πράβιμε. Αϊσβά, κακνάσου στάνβα σας νάμ αϊτούς, νι στάνβα νίκαντε που ντϋνγιόσα. Στίγκα, νιμότε γιέσστε!    
Κατηγορία: