Πομακικά Πανηγύρια - Ύψωμα Ακρίτας (Αλανάτ) - περίοδος 1992-96