Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

ΝΑΣΤΕ ΠΟΥΜΑΤΣΚΙ ΣΕΛΑ - Άνω Βυρσίνη, Ν. Ροδόπης

Τάρβαμου ου παρβιάτ κιτάπ ι σε κάζβα ζα νάστε σέλα ι ζαζνάϊατ κακβό στάνβα που νάστε χούμπαβι σέλα ι ντα ζνάϊατ προμπλέματα να πουμάτσκιτε σελά. Ι ντα τσούγιατ νομαρχιζάτ ι να μπελεντιέτα μουντούρατ ι ντα ναγκουντάτ προμπλέμετε.

             Άνω Βυρσίνη, Ν. Ροδόπης
 
Άνω ΒυρσίνηΟυτ καϊ χ ο υ μ π α δ ι τ ’ ε σελά να Ροδόπι για ι Άνω Βυρσίνη ι σδιρζανάγια να κοινότητα Οργάνης. Ι ντράγκι 8 σελά σα σβαρζανί πουμάτσκι σελά να κοινότητα Οργάνη: Κάτω Βυρσίνη , Μυρτίσκη, Καλύβια, Σμιγάδα, Κύμη, Εσοχή, Άνω Κάρδαμος, Κάτω Κάρδαμος. Ι μλόγκου Πουμάτσι σλιζάτ να σέλου Δρανιά ι να σέλου Οργάνη σα πο μάρφκα Πουμάτσιτε.
 
Να σέλου Άνω Βυρσίνη πομλόγκουτου σας τουτούν ι ουτ τέχα μάλκου σα ουφτσάρε. Ι μιάζινα ίματ γκουβέντα κοζί όφτσε ι ουτ ντρούγκι μλόγκου μάλκι ράμπουτι ι μάλκι χαϊδάνε ραστντάβατ που κουρμπάν μπαϊράμ. Ι δε του ίσπαντατ παρί ναστίγατ. Ι πομλόγκουτου μπέγατ να Ολλανδία, Γερμανία ράμπουτατ να βαπόρετε ι να Ολλανδία που ντομάτετε. Άνω Βυρσίνη αί ντουρτσούγιανα ισπάντα μλόγκου ιμάμε ι χότζε ζα μάλκου μεκτέπ. Ντέτου ίματα γκουλέμι προμπλέμε ουτ μλόγκου. Ντα Φάτιμε ζα πάτετ ουτ βέλου Σμιγάδα ντου Άνου Βυρσίνη. Πάτετ για τσερέν ι αγά λετί ουτ κάλσα να ζαμίνα, στέτγια σας μάλκα αραμπά μόστε ντα ζαγκουμπί ι τερκελέκατ. Ντα ουστάνε σας τρι τ ε ρ κ ε λ έ κ α .
 
Ουτ καλ πράϊς τρι σάατα ουτ Σμιγάδα ντου Άνω Βυρσίνη ι μότε ντουσέτα ντα σι ζαγουμπί άκου ναζνάϊε πάτετ. Ι σνακ αγά ίμα τράβα ντα ίμας τσέτρι να τσέτρι. Ντα ίντβας να καντέτσι τάρναλου. Νομαρχιζάτ ι μουντουρέτ Εμίν Μεμέτ να Οργάνη μπελεντιετά τράβα αϊσέ προμπλέμε ντάγι ουντβάρτρε στίγα αίσόλγκους.
 
Δρόμος για Άνω Βυρσίνη.Ι χούμπαβουγια ζα Άνω Βυρσίνη ντέτου σα ουστοριλου ζα μάλκί ντετσά Μαϊτσέστου μεκτέπ. Ι ντα σε ουτσάτ γιουνάνσκι ου γιεζίκατ ντάνισα σπέτσε ουτ μάλκι αγάσα ντατσάτα. Ι ντα σι ντούμετ ποσλέτ πουμάσκου. Αγά ίντα να πο γουλάμ. Μεκτέπ ταμ σα ούτσετ τούρσκου ζα τάβα τσούζντου αντίν γιεζίκ ι πόμλογκου σα μπάρκατ μαλκιτε ντατσά ι ζαμπράβατ σι κακβό του σε σα να ουτσίλι.
 
Να Άνω Βυρσίνη ίμα ι ντρούγκου προμπλέμ. Ι να Άνω Βυρσίνη ι γκόρνατα μαχαλά φατα ουρούμσκιτε κανάλε πακ ναντόλ ντέτουσα να φάτατ νίκακνα ι κάκτου ουστάνβα να ούτσε σέλου Οργάνη. Ουστάνβατ ντα να γκλίντατ γιουνάνσκιτε κανάλε κακτούβε Αντέννα ι Μέγκα.

(τεύχος 17, Μάιος 2008)

Κατηγορία: