Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

ΝΑΣΤΕ ΠΟΜΑΤΣΚΙ ΣΕΛΑ - ΣΜΙΓΑΔΑ ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

           Το χωριό ΣμιγάδαΣμιγαδάϊα αινο χούμποβου σέλου ουτ Πουμάτσκιτε σελά Οργάνης ντου σελά ουστάναλι σαλτ 100 χάνε ντρούγιτε.

Βριτ σα σλελι να σέλου Βάκο ι ακο βαρβί αϊσεϊ. Σε στάνε αυτιν ουκουλέμου σελού Πομάτσκου ινσάνετε ραμπότετ τιουτουν.Ιυτρουκ κανατσι ταυτέτ. Ιτάρξετ ξατεχά. Ξα τουτουνέτ ιμά μλόγκου προμπλέμα ι μπλετατ μπουτουελου ατ προμπλεμετά ουτ κουντινά να κουντινά. Βριτ βαρβέτ να Χολαντά ντα ραμπουτατ αφ μπαχτσέτα βαυβέτ ι να βαπορετά ντετ ουστάνβατ πο αϊτουστ ραμπουτετ φαφ φαβρίκι ι πραϊετ ι ουσταλικ ντετ ουστανβατ αφ Βάκο σαυτετ τουτούν.

 
Ν τ ρ ο ύ γ κ ι νόβι κάστε να πράϊετ φαφ σελούτι ι κόϊκουτ ζαμινατ ντενετε στάριτε σε σα πο μλούγκι κακ το ζνάϊτε ιμασι σαλτ ανα καβενε ι ουτ ταμ σι ζιματ ξα κοστετα ουτετ τραβετ ντουξενε ι καβενεταϊ νε ουτ φαφάνε βριτ ντέτετε αυκά ιμά Μεβλήτ ι ντούκου μπαϊράμε βρίτσι χουτέτ να σελότου κατ Χασάν ι ντρούγκιτε σα τσούντετ ντα μπέσε ναλανού σελότου. Κατ βριτ σελάτε ίτε βαρβέτ να τζουμαϊτά ι σαϊκιλιϊτά σα να μπαϊραμετά κα του ι χιουτερλεζάτ ι άισας νκουτνίτα πακ σι στοριχα Χιντερλεζάτ αε μουρφκι τετζά σάλε τούνκας σι προυντουβόματ μουρφκά Πομάτσκουμ νεά κατ νατπρές ξακνά του ιμά ντουσμάνε ζα νάσετ ϊετζικ προμπλέματ νε σατ τουτουνετ ναβρέτ μπαλκαυκιτε σελά νέμα καβουρίνσκι κανάλε κόϊτ τσου τσουε σε ρέτσε τσιβεμά νατρουκ μεμλέκετ.
 
Τζαμί στη ΣμιγάδαΝάστε καξετε ιστε Πομάκσιτε προμπλέμε ντασά σβόρσατ νάστε Πομάτσι νακλέντετ κακ ντούσμαν ι εϊσες ναξακάμπετ προμπλέμετε νο μλούκου ζαράρ να ναμι ι νάσετ Εμίνογλου να στορουλι πατιστετά να βαρβισα.
 
Ι βριτ μπουλκορετε σα σλελι αφ νάστε σελά ι αϊσουε νκουλεμ προμπλέμ σετνε ουτ τοϊκους κουντινι ουτβαρι χαν πακ φιλακιουτου εϊμα ασκερε ουτ βριτ Πουμάτσκιτε σελά.
 
Ι αϊσέι ας καβουρινατε ϊετσε σα ζκαντετ ναστε Πομάτσι σελά νκοετ χουμοβι ντα ουτφαρετ τουριζάτε αμ να μοτσαμε ντα κου στομεμε οτου σι ειμαμε ντουσμανε να ειστετ εϊσες σελά ντα σι ειματ ραμπουτα, νασκε νκαξετε νε μα ντα ουσταβι ντουσμαβι ντα νι ξατφορετ ποτετ αϊσες προμπλεμεσμε βιτβαλι ι αφ Ξάνθη νάστε ντουσμανε ζναετ ουτ σα Πομάτσιτε ραπουτνι ι ατσικοτε ι ζου τουζι να κισκαντισνετ. Νκλεταϊτε ντα ουτφαρεϊτε ουτσιτε.

            (τεύχος 19, Ιούλιος 2008)

Κατηγορία: