Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

Μόνο ΤΟΥΡΚΙΚΑ στο ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ; Εξαφανίστηκαν τα ελληνικά; Γνωρίζει η Περιφέρεια την κατάσταση;

Με το θέμα έχουμε ξαναασχοληθεί στο παρελθόν. Η κίνηση της ελληνικής πολιτείας να δημιουργήσει τουρκόφωνο δήμο (στον οποίο εισήχθησαν οι πομακικές κοινότητες και ο κατά ένα ποσοστό ελληνόφωνος Άρατος) είχε καταστροφικά αποτελέσματα.

Ο λόγος για τις ανακοινώσεις στα τούρκικα που εκδίδει ο δήμος Αρριανών κι ο ίδιος ο Δήμαρχος, Αμέτ Ριτβάν. Μια κατάσταση που, σύμφωνα με καταγγελίες Πομάκων κατοίκων του δήμου, ολοένα και χειροτερεύει. Καθώς πλέον στα περισσότερα χωριά οι ανακοινώσεις, που αφορούν την ελληνική κατάσταση, φτάνουν μόνο στα τούρκικα. Ενώ, κι όταν έρχονται επίσημες ανακοινώσεις από άλλες δημόσιες ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες χρειάζεται να γνωστοποιηθούν στους κατοίκους του δήμου, οι ανακοινώσεις αυτές μεταφράζονται στα τούρκικα και ανακοινώνονται στα καφενεία των οικισμών που αποτελούν το δήμο Αρριανών. Παλιά τοιχοκολλούνταν κι οι δύο ανακοινώσεις (ελληνόφωνες και τουρκόφωνες, κατά το σχήμα της διγλωσσίας που θέλουν οι εθνικιστές να καθιερώσουν) αλλά τελευταία παρατηρείται η εξαφάνιση των ελληνόφωνων ανακοινώσεων.Παρατηρήθηκε ότι μόνο σε περιοχές όπου υπάρχουν λιγοστοί χριστιανοί κάτοικοι να στέλνονται ανακοινώσεις και στα ελληνικά.

Αλήθεια τι δουλειά έχουν οι ανακοινώσεις στα τούρκικα στις πρώην κοινότητες Οργάνης και Κέχρου, όπου κατοικούν αμιγώς πομακικοί πληθυσμοί; Κατανοούμε την απέχθεια του Δημάρχου προς την ελληνική γλώσσα, αλλά αφού θέλει να προτιμά τη «μητρική» του γλώσσα ας προσπαθήσει να σεβαστεί και τη δική μας μητρική γλώσσα, την πομακική.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία υποκριτικά τρέχουν σε όλη την Ευρώπη δεν αφορούν μόνο την τουρκική γλώσσα αλλά και την πομακική και την ρωμανί. Οι μέθοδοι αυτοί είναι φασιστικές και ταιριάζουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα κι όχι σε δημοκρατίες.

Απαράδεκτη, λοιπόν, η προσπάθεια του Δημάρχου να επιβληθεί η μονογλωσσία στα όρια του δήμου του οποίου προΐσταται καθώς συντάσσεται με τις πάγιες επιδιώξεις της Άγκυρας και του τουρκικού εθνικισμού.

Αλλά θεωρούμε εξίσου απαράδεκτη και την ανυπαρξία του ελληνικού κράτους να προστατεύσει τα αναφαίρετα δικαιώματά μας και να συμβάλλει εμμέσως στην αμφισβήτηση της ίδιας του της κυριαρχίας , αλλά και στην πολιτιστική εξόντωση των Πομάκων κατοίκων του δήμου καθώς η γλώσσα μας, αλλά και η γλώσσα των Ρωμά κατοίκων ορισμένων οικισμών, παραγκωνίζεται και δεν αναγνωρίζεται από κανέναν. Τι μήνυμα δίνει η Ελλάδα στους κατοίκους της Θράκης με αυτή την απάθειά της;

Τεύχος 88-89, Δεκέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Κατηγορία: