Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

Ή ύποθηκευμένη γλωσσική ιδιαιτερότητα τών Πομάκων