Καλώς ήρθατε στη Ζαγάλισα!    *    Η φωνή των Πομάκων    *    Η Παλαιότερη Πομακική εφημερίδα (από το 1997)    *    ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΜΑΚΟΙ!    ΝΕΣΜΕ ΜΠΑΧΤΙΑΡ ΟΤΙΣΜΕ ΠΟΜΑΤΣΙ!     NE MUTLU POMAKIM DiYENE!

Θερμή παράκληση! Κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το zagalisa.gr. Ευχαριστούμε

ΓΙΕΖΖΙΚΕΤΝΙ ΓΙΕ ΚΟΡΕΝΕΤ

    ΓΙΕΖΖΙΚΕΤΝΙ ΓΙΕ ΚΟΡΕΝΕΤ        Νε φαφ αϊσές ντένε γιάτσεσμε σα ζαγάλιλι. Ότι βριτ ιντσάνατ ουτπρέςς ιζλίζατ ζα νασσές γιεζζίκ. Ας αϊ συ τάχνου ουτ πρεςς ιζλίζαχανια σαμίσι πρικάζαχα ότι ιμα αϊσί γιεζζίκ. Γιάτσε στάρου ι σας γκουλιάμι κόρενε. Ότι ίσστατ ντα σα ζαμπράβι αμα ταϊ ουτ μούρφκα σα να ζαμπράβε.      Νάσσετ γιεζζίκ γιε μλόγκου πο στάρου ουτ τένετ ντετ νέσκα ίσστατ σας νέγκου ντα ντούμιμε ντα πίσβαμε ι ντα πεγιέμε.      Νε ακου ίσστεμε βαζ νουγκίσε ντα ουστάνεμε τράβα ένεπρεςς ντασί να ζαμπράβιμε γιεζζίκες. Ντα σα να ουτσίμε ντα ζνάγιεμε κόϊς με κακνάς με. Ντα γι πίταμε αϊ σες ζα κακνά να ίσστατ Πομάτσκες γιεζζίκ.      Γουντίνι σε σα φαφ «1997» ι ζζιβέμε φαφ χιουκιουμέτ ντετ ουντ βάρε φαφ Αβρόπα. Ι χούμπεβε σσε ζνάγιετε οτ φαφ Αβρόπα πράγιετ σέκακνα ντα σα να ζαγκουμπί μπουνό γιεζζίκ. Χέλε πακ Πομάτσκες ντετ γου ντούμετ «35.000» μπιν ιντσάν εν μούρφκα. Ι νε ότι ζνάγιεμε αϊ σες ντετ ράμπου τετ φαφ τέμλου ουτ σελά να σελά κόμου ι ζα κακνά.      Ζα τουτζί νε τράβα ντα ραζτζιβέ με νάσσες γιεζζίκ ντα γου ντούμιμε ντα γου πίσβαμε ι ντα γου πεγιέμε.      Πομάτσκες γιεζζίκ γιε τόλκουζ στάρου κόλκουτ σα στάρεμτεμ γκάρεμβεμ κόρενετε φαφ Πομάτσκιτε σελά. Ακου σα ζαμπράβι αϊ σου ναςς τόλκους στάρου γιεζζίκ σσέσα ζαπράτ ι πιλτσέτε ντα φάρκατ βαζ νάςς τε σελά.