Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

Εχρένεσε - Εμείς οι Εχρέν

  Νε, «Εχρένεσε» σμε γιαντίν μιλέτ ι ζουβέμε που Ροδόπτσκισε μεστά ουτ νάϊ στάριτε βρέμε. Ίμαμε σι νάσατα βέρα (μουσλουμάνε) νάσιτε αντέτβεχί νάσουτου ρασπράβενιε. Νεσμέ τούζεσνι βαφ νάσες μεβλεκέτ, ίμαμε ράζμπουρ ζα σίτσκουτου πουζνάβαμε ι ουκαμπουλάβαμε σίτσκουτου ζότου για χούμπαβου ι βαρβί νατπρές. Ίμαμε στάρι κόρενιε ι νεσμέ νεντόϊντενι. Νεσμέ νάϊ στάριτε φαφ Τράκιε. Για κάκτου γιαντίν τσουλάκ Πομάκ, μόζαμ ντα κάζεμ, κάκνου σαμ μίσλιλ ουτ μόγιου ζουβάνγιε ι ουτ βότρεσνιμ. Νε σαμ πολ ι νι ζνάγιεμ κακνά βίκα ιστορίανα. Κάκνου για μπελί νάσιτε λιούντγιε, φσε σα μπίλι λέτβι ντούσι να σάκο βρέμε ι νε σα ίσκαλι νίκογα ντα ουστάβετ νασιτε μεστά, ζατό σα σλούσελι να ζέτε χιουκιουμέτβε σα σόντιλι. Ουντμπίραλισα νόβιε ντιν, ζατό βάρβατ να Ισλάμ. Νε Πομάτσισε ουτ νατπρές μα σα σβάλι «Εχρένε» πακ αϊσέ σβότ μι «Πομάτσι». Νι σνάγιεμ ότι ι ουτ καντέ ντοχάντε ιμιουτιου «Πουμάκ»,αλλά κακ νου ζνάγιεμ νε Πουμάτσι σμε ντρουκ μ ι λ έ τ , β έ ρ β α μ ε να Ισλάμ, ι τάτσιμε σι νασεβ ζουβότ ι γκλόνταμε ν α τ π ρ έ ς .Γ κ ο λ ι ά μ α π ο λ ι τ ί κ α σα ιγκρέ να νασιτεγκόρμπουβε γιέστε νιμόζιμε ντα σα ουτβόριμε. Ζα αϊτβά ίμα μλόγκουκαμπαχάτ χιουκιουμέτεν, ότι το σόντι να αϊσβά μέστο. Γιενέμ σα πραβίτσι γιε πάναλα μπάρατα. Τα πάναλα για να 21, πακ νίκοτρο σα νι τσουντι ζα πότεν ζέτε πριμίνα πρις βριτ Πομάτσκιτε σελά τσι σαμί σι πότεν γιε «μπάρα». Νταμ νταλί γιε ποτ αϊνβά. Μόζε λι μπονό ντα ρετσέ τσι σα μόζε χόντι να νάσιτε Πομάτσκι σελά. Νι του μα φπίρα ότι μα ζβοτ Πομάτσι, ντα γιε κάκστε νε Πομάτσι σε σμε νάϊ στάριτε φαφ Τράκια σου. Να σέκου βρέμε κάκνου γιε τρέβαλου σμε ζουβάλι ι ουνταρζαλι σμε μεστάτα κουγκά του ντρούγκινε σα μπέγκαλι. Φσε σμε μπιλι σας πράβινε ι σάκουτρο τράβα ντα μισλι τσι κου για νε σεμ ή πραφ ίλκου σεμ ζαβαλι νε μα ντασμε.   (τεύχος 17, Μάϊος 2008)
Κατηγορία: