Καλώς ήρθατε στη Ζαγάλισα!    *    Η φωνή των Πομάκων    *    Η Παλαιότερη Πομακική εφημερίδα (από το 1997)    *    ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΜΑΚΟΙ!    ΝΕΣΜΕ ΜΠΑΧΤΙΑΡ ΟΤΙΣΜΕ ΠΟΜΑΤΣΙ!     NE MUTLU POMAKIM DiYENE!

Θερμή παράκληση! Κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το zagalisa.gr. Ευχαριστούμε

Πομακικά άρθρα

     Μόζζε ντα σι πόμνετε κόλτσσισς σι με πίσβαλι να γκαζέτασα νάσσε ζα τϋτϋνες ι ζα ζζένε γκου ράμπουτετ τιουτιούνες. Όλου ουτ αϊσός γκαζέτα μόζζιμε ντα κάϊζζιμε ζα νάσσισε ράμπουτι ι όλου ουτ αϊσός γκαζέτα μόζζε ντα σα τσσούγιε χούμπεβε νάσσες γκλάς.
     Ίμα μλόγκου γκουντίνι αϊσιά γκλιόνταμε μλόγκου ράμπουτι ντα σα προυμένετ. Γιεννί να χούμπαβου, ντρούγκι πο να παράτικου. Νέμα ζακακνά ντα σα ουρουσστίσβαμε σας χούμπαβινε ράμπουτι αλά σας κρίβινε ι παράτικινε. Γιεννό ουτ αϊσές παράτικι ι κρίβι ράμπουτι γιε ι κουμάρανα.

     Βρίτ νάσσισε ινσάν, μϋσλϋμάνεσε, ίσστατ να ζζβόταν να γιεννόςς ντα ίντατ να χάτσς. Αϊσβά. αλά γιε νε κουλάϊ ζα βρίτεχ. Ζα ντα ίντε μπουννό να χάτσς, τριάβα ντα γιε νάϊ ναπρές χούμπαφ ι πράφ μϋσλϋμάνιν, ντα ίμα μούφκα μάλ ι παρί. Ντα στόρι νιγιέτ ι αγκά σι ίμα όνμπεσς – γιρμί ντένε ντου Κουρμπάν Μπαϊράμ χόντετ να χάτσς.

    ΓΙΕΖΖΙΚΕΤΝΙ ΓΙΕ ΚΟΡΕΝΕΤ        Νε φαφ αϊσές ντένε γιάτσεσμε σα ζαγάλιλι. Ότι βριτ ιντσάνατ ουτπρέςς ιζλίζατ ζα νασσές γιεζζίκ. Ας αϊ συ τάχνου ουτ πρεςς ιζλίζαχανια σαμίσι πρικάζαχα ότι ιμα αϊσί γιεζζίκ. Γιάτσε στάρου ι σας γκουλιάμι κόρενε. Ότι ίσστατ ντα σα ζαμπράβι αμα ταϊ ουτ μούρφκα σα να ζαμπράβε.
  Νε, «Εχρένεσε» σμε γιαντίν μιλέτ ι ζουβέμε που Ροδόπτσκισε μεστά ουτ νάϊ στάριτε βρέμε. Ίμαμε σι νάσατα βέρα (μουσλουμάνε) νάσιτε αντέτβεχί νάσουτου ρασπράβενιε. Νεσμέ τούζεσνι βαφ νάσες μεβλεκέτ, ίμαμε ράζμπουρ ζα σίτσκουτου πουζνάβαμε ι ουκαμπουλάβαμε σίτσκουτου ζότου για χούμπαβου ι βαρβί νατπρές. Ίμαμε στάρι κόρενιε ι νεσμέ νεντόϊντενι. Νεσμέ νάϊ στάριτε φαφ Τράκιε. Για κάκτου γιαντίν τσουλάκ Πομάκ, μόζαμ ντα κάζεμ, κάκνου σαμ μίσλιλ ουτ μόγιου ζουβάνγιε ι ουτ βότρεσνιμ. Νε σαμ πολ ι νι ζνάγιεμ κακνά βίκα ιστορίανα.

           Το χωριό ΣμιγάδαΣμιγαδάϊα αινο χούμποβου σέλου ουτ Πουμάτσκιτε σελά Οργάνης ντου σελά ουστάναλι σαλτ 100 χάνε ντρούγιτε.

Βριτ σα σλελι να σέλου Βάκο ι ακο βαρβί αϊσεϊ. Σε στάνε αυτιν ουκουλέμου σελού Πομάτσκου ινσάνετε ραμπότετ τιουτουν.Ιυτρουκ κανατσι ταυτέτ. Ιτάρξετ ξατεχά. Ξα τουτουνέτ ιμά μλόγκου προμπλέμα ι μπλετατ μπουτουελου ατ προμπλεμετά ουτ κουντινά να κουντινά. Βριτ βαρβέτ να Χολαντά ντα ραμπουτατ αφ μπαχτσέτα βαυβέτ ι να βαπορετά ντετ ουστάνβατ πο αϊτουστ ραμπουτετ φαφ φαβρίκι ι πραϊετ ι ουσταλικ ντετ ουστανβατ αφ Βάκο σαυτετ τουτούν.

Τάρβαμου ου παρβιάτ κιτάπ ι σε κάζβα ζα νάστε σέλα ι ζαζνάϊατ κακβό στάνβα που νάστε χούμπαβι σέλα ι ντα ζνάϊατ προμπλέματα να πουμάτσκιτε σελά. Ι ντα τσούγιατ νομαρχιζάτ ι να μπελεντιέτα μουντούρατ ι ντα ναγκουντάτ προμπλέμετε.

             Άνω Βυρσίνη, Ν. Ροδόπης
 
Άνω ΒυρσίνηΟυτ καϊ χ ο υ μ π α δ ι τ ’ ε σελά να Ροδόπι για ι Άνω Βυρσίνη ι σδιρζανάγια να κοινότητα Οργάνης. Ι ντράγκι 8 σελά σα σβαρζανί πουμάτσκι σελά να κοινότητα Οργάνη: Κάτω Βυρσίνη , Μυρτίσκη, Καλύβια, Σμιγάδα, Κύμη, Εσοχή, Άνω Κάρδαμος, Κάτω Κάρδαμος. Ι μλόγκου Πουμάτσι σλιζάτ να σέλου Δρανιά ι να σέλου Οργάνη σα πο μάρφκα Πουμάτσιτε.
 
Ι Μυρτίσκη (Μουσάοβο) ϊα ενό σέλου να μπελεντιάτα Οργάνη ι ταμ τζιβάτ γκόρε ντολ 110 νουφούζα.
 
Μυρτίσκη - ΜουσάοβοΙ κάκτουϊα να βρίτ σελάτα να μπαλκάνατ σέκακβητε ράμπουτι σα ντα ραμπούτετ να νιβιτέ κάκτουϊα τουτούνας. Σαντέτ ι πατάτες Αράπκα τσέντσα όρεχι ζμπίρατ σάντε γιάζινσκιτε μεσετσίνι μότσε ντα βίντις σέλσκι ουτ Μυρσίνη πουρντάβατ σι σαμί που πατηστάτα να κασαμπίτε να Κομοτηνή να Σάπες ι Αλεξανδρούπολη πουστάδατνι ίματ κράβι κόζι όφτσε. Που κίσινατ χάνετ ντα βίνβατ. Ινσάνατ να μπαλκάνσκιτε σελά να ισπάντατ μλόγκου παρί να γουντίνατα. Ουτ 500 δό 3000 ευρώ να γουντίνατα.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου